Bike to Work Day ประเทศไทย ได้เกิดขึ้นแล้วบนโลก

posted in: Daily ride | 0

มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายทุกๆวันบนโลกนี้ หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้ว ก็กลับเลือนหายไปไม่เกิดขึ้นอีก หลายสิ่งเกิดขึ้นแล้ว และเกิดขึ้นอีก แต่สุดท้ายก็เลือนหายไปตามกาลเวลา หลายสิ่งเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นซ้ำอีก แล้วก็ซ้ำอีก แล้วก็คงจะเกิดขึ้นอีกต่อไปในกาลข้างหน้า สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้น สำคัญบ้าง ไม่สำคัญบ้างก็แล้วแต่บุคคลที่จะให้คุณค่ากับสิ่งใดที่จะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นหรือไม่ แต่สำหรับผมและอาจจะรวมทั้งเพื่อนๆอีกหลายๆคน ที่ได้แสดงออกถึงการได้ร่วมกันสร้างสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นในวันครู ปี 2558 ที่ผ่านมา คงจะเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นแล้ว และฝันให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้น เกิดมีขึ้นอีกต่อไปในกาลข้างหน้า และจะมีผู้คนที่สนใจมาร่วมกันทำให้เกิดขึ้นอีกมากขึ้นในครั้งหน้าๆต่อไป

1 2 3 4