Bikes vs Cars

posted in: Daily ride | 0

ผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ข้อมูลในการทำงานครับ

ฟังดูเป็นพวก “วัตถุนิยม” ยังไงก็ไม่รู้ แต่มันก็จำเป็นครับ ในการบริหารงานต่างๆต้องใช้ข้อมุลช่วยในการตัดสินใจและจัดการ

ต้องเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำ trend analysis หาว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ มันมากมันน้อย ดีหรือไม่ดีอย่างไร

ต้องใช้ข้อมูลทั้งนั้นครับ