ปฏิบัติธรรมยามปั่นจักรยาน

posted in: Daily ride | 0

เสียงแตรดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์เซ็งแซ่อยู่ข้างนอกนั่น

“อะไรกันนักหนาวะ” ผมคิดอยู่ในใจ ขมวดคิ้ว พลางเอามือเคาะพวงมาลัยรถระบายอารมณ์

แยกราชประสงค์ รถผมจอดอยู่ที่นี่มาร่วม 20 นาทีแล้ว ไฟเขียวผ่านไปหลายรอบ แต่ระยะทางรวม 20 นาทีที่ผ่านมา น่าจะได้มาแค่ 50 เมตร

ตลอด 20 นาทีที่ผ่านมา

1 2 3