จ่าเฉย 2.0

posted in: Daily ride | 0

คุณจำได้ไหม ว่าคุณ “เล่นเน็ต” ครั้งแรกเมื่อคุณอายุเท่าไร?

คนปั่นจักรยานมักจะเป็นคนความจำดี

ผม “เล่นเน็ต” ครั้งแรกตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีที่ 1 ครับ จำปีได้ด้วยนะเออ ปี 1994 โดยจะต้องจองคิวใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะ

สมัยก่อนไม่ได้มีเว็บไซต์ให้เข้ามากนักหรอกครับ พวกนิสิตชายอย่างพวกผม ที่มาเข้าห้องคอมพ์กันหนาตาก็เพราะอยากคุยกับสาวๆครับ

เป็นสาวๆต่างมหาวิทยาลัยเสียด้วย โดยเฉพาะสาวๆที่มีนามสกุลห้อยท้ายชื่อด้วย @au.ac.th