ลม(ๆ)แล้ง(ๆ)

posted in: Daily ride | 0

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีต้นไม้ที่ให้ดอกที่มีสีสันสวยงามครับ ราชพฤกษ์ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ทั้งยังมีการปลูกอยู่ริมถนนในกรุงเทพของเราอยู่ในหลายๆถนน