เส้นทาง

posted in: Daily ride | 0

ท่อนหนึ่งของเพลง “เส้นทาง” เพลงประกอบโฆษณาสินค้ายี่ห้อหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนดังมาเข้าหู

ในการเดินทาง เส้นทางที่ไปย่อมแตกต่าง ในการเดินทาง วิธีจะไปย่อมแตกต่าง

แต่มันเหมือนกันอยู่อย่าง มันเหมือนกันทุกเส้นทาง

ต้องหาเครื่องมืออีกสักอัน หาเครื่องมือสำคัญติดตัวไว้ เพื่อเดินทาง

คือความมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว

ผมได้ยินเพลงนี้หลังจากวันที่ไปปั่นออกทริปเส้นทางบางแสน น้ำตกชันตาเถร ศรีราชา หนองมน เพียงแค่หนึ่งวัน
และเพลงนี้ทำให้ทริปปั่นจักรยานในเส้นทางนี้ของผมดูจะมีคุณค่าควรแก่การจดจำมากยิ่งขึ้น