คุ้ม…ไม่คุ้ม

posted in: Daily ride | 0

คุ้มหรือไม่คุ้ม?

แม้จะมีคำกล่าวว่า “ของอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะราคาสูงแค่ไหน ถ้าได้ใช้มัน ยังไงมันก็คุ้ม”

แต่ผมก็อยากจะรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกครับ ที่ว่าคุ้มนั้น คุ้มแค่ไหน