ทฤษฎีไฟลนก้น

posted in: Daily ride | 0

เคยได้ยินข่าวไหมครับ คนบ้านไฟไหม้ วิ่งหนีไฟพร้อมกับอุ้มทีวีขนาดใหญ่ออกมาได้

เวลาฉุกเฉิน คนเรามักจะทำอะไรได้อย่างไม่คาดคิด ทำอะไรอะไรได้เหนือความคาดหมายของคนอื่นและตัวเองอยู่เสมอๆ

นักจิตวิทยาบอกว่ามันเป็นเรื่องของพลังของจิตใต้สำนึกของคนเรา ที่ยังมีอีกมาก ที่ไม่เคยจะถูกนำออกมาใช้ จนกว่าจะมีเหตุฉุกเฉินแบบนั้น

ผมไม่เคยอุ้มทีวีหนีไฟ เห็นภาพแต่ไม่รู้สึก แต่พอนึกถึงตัวเอง เวลาที่ต้องส่งงาน สอบ หรือต้องมี Due อะไรที่สำคัญๆ ผมมักจะมีพลังงานจากจิตใต้สำนึก มาทำให้ผมสามารถเร่งทำงาน เร่งอ่านหนังสือจนเสร็จแบบข้ามวันข้ามคืนได้

ผมเรียกอารมณ์แบบนี้ว่า “ทฤษฎีไฟลนก้น” ครับ

1 2 3 4 6