ถ้วยรางวัล

posted in: Daily ride | 0

แต่เมื่อเริ่มมีความคิด ที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนใช้จักรยานในการเดินทาง ในชีวิตประจำวัน เป็น Bangkok bike rider จนมาทำเว็บไซต์นี้ ผมก็นึกถึง “ถ้วยรางวัล” อีกแบบหนึ่งครับ

เป็นถ้วยรางวัลที่ไม่ได้หมายถึง ชัยชนะ แต่เป็นถ้วยรางวัลที่หมายถึง ความสำเร็จ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน

1 2