MIPS – หมวกกันน๊อคที่ช่วยป้องกันสมอง

  เขาว่ากันว่าเจ้า MIPS Technology ที่คิดค้นโดย Royal Institute of Technology and Karolinska Institute ในประเทศสวีเดน แล้วก็ตั้งบริษัทชื่อเดียวกันคือ MIPS นี่ ได้แนวคิดมาจาก น้ำในสมองของคนเรา จนคิดไปคิดมาเอาแนวคิดมาผลิตเป็นหมวกกันน๊อคที่ช่วยป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสมองของนักปั่นจักรยานทั้งหลาย แล้ว MIPS นี้มันย่อมาจากอะไรล่ะครับ MIPS มันย่อมาจาก Multi-directional Impact Protection System จำไว้ก่อนหน่อยครับ เผื่อออกข้อสอบครับ เอิ๊ก โดยแนวคิดนี้ได้มากจากวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ในสมองของเราจะมีน้ำหล่อเลี้ยงเนื้อสมองอยู่ เมื่อหัวของเรามีการเอียงไปในทิศทางต่างๆ สมองเราก็จะไกลไปตามทิศทางต่างๆเพื่อรักษาสมดุลเอาไว้ แต่ท่านๆอย่าเพิ่งคิดไปนะครับ ว่าเทคโนโลยี MIPS นี่จะมีการออกแบบให้มีการใช้ “น้ำหล่อเลี้ยง” เหมือนในกระโหลกของเรา แต่เขาใช้วัสดุพิเศษประกอบขึ้นอีกชั้นหนึ่งภายในหมวกกันน๊อค ซึ่งวัสดุชิ้นนี้จะสามารถ … Read More

1 2